Centrifugal Fans Chuan-Fan FMS400-05

Centrifugal Fans Chuan-Fan FMS400-05

Thổi khí Chuan-Fan MS-202
Hình ảnh Centrifugal Blowers Chuan-Fan CS-50 minh họa

Thổi khí Chuan Fan: MS-101 Công suất động cơ 0.075 kW Điện áp 1~  220 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.3/0.5 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 4.5/5.5 m³/min (max) Đường kính ống ra 70x75mm Độ ồn 50/55 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 3 (Kg)

Download catalogues Quạt thổi khí Chuan-Fan FMS150-2

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Quạt thổi khí Chuan-Fan MS-751

Thổi khí Chuan-Fan FMS150-2

Centrifugal Chuan Fan CS125-1
Hình ảnh Động cơ Sirocco Chuan Fan CS125-1 minh họa

Sirocco Blower Chuan Fan: CS-50 Công suất động cơ 0.075 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.3/0.5 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 3/3.5 m³/min (max) Đường kính ống ra 50mm Độ ồn 45/50 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 3.5 (Kg)

Download catalogues Thổi khí Chuan-Fan FMS750-1

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Fans Chuan-Fan CS100-05

Centrifugal Chuan-Fan FMS750-1

Centrifugal Blowers Fans Chuan-Fan MS-101
Hình ảnh Quạt ly tâm Chuan-Fan FMS150-3 minh họa

Sirocco Blower Chuan Fan: CS125-1 Công suất động cơ 0.75 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.6/0.9 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 17/20 m³/min (max) Đường kính ống ra 125mm Độ ồn 65/70 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 17 (Kg)

Download catalogues Quạt thổi khí Chuan-Fan MS-1502

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Blowers and Fans Chuan-Fan CS100-05

Thổi khí Chuanfan CS-50

Radial Blower Chuan-Fan CS100-05
Hình ảnh Sirocco Blower Chuan Fan MS-751 minh họa

Quạt thổi khí Chuan-Fan: CS-50 Công suất động cơ 0.075 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.3/0.5 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 3/3.5 m³/min (max) Đường kính ống ra 50mm Độ ồn 45/50 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 3.5 (Kg)

Download catalogues Centrifugal Blowers Fans Chuan-Fan CS100-05

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Fans Chuan Fan FMS400-05

Turbo blower Chuan Fan CS125-1

Radial Sirocco Blower Chuan-Fan FMS400-05
Hình ảnh Sirocco Blower Chuan-Fan CS100-05 minh họa

Turbo blower Chuan Fan: FMS200-02 Công suất động cơ 0.2 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.5/0.8 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 8/10 m³/min (max) Đường kính ống ra In125/Out100 Độ ồn 60/65 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 8 (Kg)

Download catalogues Centrifugal Blowers and Fans Chuan-Fan CS75-02

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Máy thổi Chuan-Fan CS-50

Radial Blower Chuan-Fan CS125-1

Máy thổi khí Chuanfan MS-101
Hình ảnh Sirocco Blower Chuan Fan MS-751 minh họa

Centrifugal Fans Chuanfan: MS-1503 Công suất động cơ 2.2 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 1.1/1.7 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 39/47 m³/min (max) Đường kính ống ra 145x170mm Độ ồn 75/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 24 (Kg)

Download catalogues Máy thổi khí ly tâm Chuan-Fan FMS200-02

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Chuanfan CS100-05

Radial Sirocco Blower Chuan-Fan CS75-02

Sirocco Blower Chuanfan CS75-02
Hình ảnh Máy thổi khí Chuan-Fan MS-101 minh họa

Thổi khí Chuan Fan: CS100-05 Công suất động cơ 0.4 kW Điện áp 1~  220 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.6/0.9 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 9.5/11 m³/min (max) Đường kính ống ra 100mm Độ ồn 60/65 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 10 (Kg)

Download catalogues Centrifugal Blowers and Fans Chuan Fan FMS200-02

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Blowers and Fans Chuanfan CS-50

Máy thổi Chuanfan MS-101

Centrifugal Blowers Chuan-Fan FMS200-02
Hình ảnh Centrifugal Fans Chuan-Fan CS75-02 minh họa

Centrifugal Blowers Chuan-Fan: FMS150-3 Công suất động cơ 2.2 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 1.1/1.7 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 39/47 m³/min (max) Đường kính ống ra In200/Out200 Độ ồn 75/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 28 (Kg)

Download catalogues Sirocco Blower Chuan Fan MS-1502

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Blowers and Fans Chuanfan CS75-02

Quạt ly tâm Chuan-Fan MS-202

Máy thổi khí Chuanfan FMS200-02
Hình ảnh Centrifugal Blowers and Fans Chuan-Fan MS-101 minh họa

Turbo blower Chuanfan: FMS150-2 Công suất động cơ 1.5 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.9/1.3 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 29/37 m³/min (max) Đường kính ống ra In200/Out200 Độ ồn 75/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 24 (Kg)

Download catalogues Centrifugal Blowers Fans Chuan-Fan FMS750-1

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Centrifugal Fans Chuan-Fan MS-1502

Centrifugal Fans Chuanfan MS-101

Centrifugal Blowers and Fans Chuan Fan MS-751
Hình ảnh Sirocco Blower Chuan Fan FMS400-05 minh họa

Turbo blower Chuanfan: MS-405 Công suất động cơ 0.4 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.5/0.85 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 15/17 m³/min (max) Đường kính ống ra 110x135mm Độ ồn 65/70 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 8.5 (Kg)

Download catalogues Máy thổi khí Chuan-Fan MS-1503

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Máy thổi Chuan-Fan CS100-05

Centrifugal Blowers Fans Chuan Fan CS100-05

Centrifugal Chuanfan MS-101
Hình ảnh Centrifugal Fans Chuan Fan MS-202 minh họa

Radial Blower Chuan-Fan: MS-202 Công suất động cơ 0.2 kW Điện áp 3~ 220/380 VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức Áp suất khí 0.5/0.8 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 8/10 m³/min (max) Đường kính ống ra 95x100mm Độ ồn 60/65 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 6 (Kg)

Download catalogues Máy thổi Chuan Fan CS-50

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786
508 Trường Chinh, P.13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: O99.6789.O99 – Fax: O8.8156323

Máy thổi khí CHUANFAN RB-200-Công suất 0.18 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-1515-Công suất 11 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-035-Công suất 3.7 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí dạng con sò RB-022S tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-110 Công suất 7.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 21 / 23 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 10 m³/min(max) Độ ồn (dB): 80 Khối lượng (Kg): 70

Đặc điểm Máy thổi khí CHUANFANRB-200S:

– Máy thổi khí con sò RB-1515 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-400 có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-022S không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí con sò RB-400
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí ring blower RB-1525

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-023:

– Máy thổi khí con sò RB-023 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-023 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí Chuanfan Blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu dong co ABB, may thoi khi Chuanfan, Mô tơ hộp số Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, hộp giảm tốc Yeoni…

Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX75

Quạt ly tâm Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX75
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-75A Công suất động cơ 0.75kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 3/1.9A Áp suất khí 1.7/2.4 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 13/15 m³/min (max) Đường kính ống ra 100 mm Độ ồn 64/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 16 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Centrifugal Blowers Chuanfan CX-125A

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Centrifugal Fans Chuanfan CX-75SA được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX-100A :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-75SA Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng turbo blower Chuanfan CX-75SA :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Roots blower Chuanfan CX-75SA

turbo blower Chuanfan CX-125A

Quạt thổi khí Chuanfan CX75
Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-75A Công suất động cơ 0.75kW Điện áp 1φ  220VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 5A Áp suất khí 1.7/2.4 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 13/15 m³/min (max) Đường kính ống ra 100 mm Độ ồn 64/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 16 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Máy thổi Chuanfan CX-100A

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Quạt ly tâm Chuanfan CX-125A được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Quạt ly tâm Chuanfan CX-125A :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX75 Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX75 (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Fans Chuanfan CX-100A :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX-125A

Máy thổi Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX-65
Quạt thổi khí Chuanfan CX-150A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-75SA Công suất động cơ 0.4kW Điện áp 1φ  220VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 2.5A Áp suất khí 1.1/1.6 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 7.0/8.0 m³/min (max) Đường kính ống ra 75 mm Độ ồn 56/70 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 9 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Centrifugal Fans Chuanfan CX-100A

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Centrifugal Blowers and Fans Chuanfan CX-75SA được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Centrifugal Blowers Chuanfan CX75 :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-75SA Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Blowers Fans Chuanfan CX-100A :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-750-Công suất 0.75 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-1520-Công suất 15 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-057-Công suất 5.5 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí con sò RB-035 tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-200 Công suất 0.18 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 9/10 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 0.6 m³/min(max) Độ ồn (dB): 60 Khối lượng (Kg): 7

Đặc điểm Máy thổi khí con sòRB-022S:

– Máy thổi khí con sò RB-1525 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-400S có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-750S không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí con sò RB-0710
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí ring blower RB-077

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-110:

– Máy thổi khí con sò RB-022 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-1520 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí ring blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu dong co ABB, thổi khí Chuanfan, động cơ liền hộp giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, hộp giảm tốc Yeoni…

Máy thổi Chuanfan CX-75SA

Centrifugal Chuanfan CX75

Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA
Quạt thổi khí Chuanfan CX-150A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-75SA Công suất động cơ 0.4kW Điện áp 1φ  220VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 2.5A Áp suất khí 1.1/1.6 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 7.0/8.0 m³/min (max) Đường kính ống ra 75 mm Độ ồn 56/70 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 9 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX75

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, turbo blower Chuanfan CX-65 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Centrifugal Chuanfan CX-65 :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-125A Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Fans Chuanfan CX-125A :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-023-Công suất 2.2 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-0710-Công suất 7.5 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-750S-Công suất 0.75 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí con sò RB-750S tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-750S Công suất 0.75 kW Điện áp 1 pha 220VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 13 / 16 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 2 m³/min(max) Độ ồn (dB): 67 Khối lượng (Kg): 15

Đặc điểm Máy thổi khí Side Channel BlowerRB-400S:

– Máy thổi khí con sò RB-110 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-1520 có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-0710 không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí con sò RB-400S
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí ring blower RB-400S

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-0710:

– Máy thổi khí con sò RB-110 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-1520 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí ring blower Chuanfan cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu motor dien ABB, thổi khí Chuanfan, Motor giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, Hộp số Yeoni…

Quạt ly tâm Chuanfan CX-150A

turbo blower Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-75SA Công suất động cơ 0.4kW Điện áp 1φ  220VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 2.5A Áp suất khí 1.1/1.6 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 7.0/8.0 m³/min (max) Đường kính ống ra 75 mm Độ ồn 56/70 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 9 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí turbo blower Chuanfan CX-150A

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Centrifugal Chuanfan CX-100A được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Centrifugal Blowers Chuanfan CX-75SA :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-150A Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-150A (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Fans Chuanfan CX-65 :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Centrifugal Blowers Fans Chuan Fan TB125-3

Quạt thổi khí Chuanfan TB100-2

Turbo blower Chuan-Fan TB100-2
Hình ảnh Máy thổi khí ly tâm Chuanfan TB150-10 minh họa

Máy thổi Chuan Fan Model: TB100-1 Công suất động cơ 0.75kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 3/1.8A Áp suất khí 1.3/2.1 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 18/22 m³/min (max) Đường kính ống ra 100 mm Độ ồn 70/80 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 22 Kg

Download catalogues Máy thổi Chuan Fan TB100-1

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX-75SA

Centrifugal Blowers Fans Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A
Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-100A Công suất động cơ 1.5kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 5.4/3.5A Áp suất khí 2.0/3.0 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 20/23 m³/min (max) Đường kính ống ra 100 mm Độ ồn 74/90 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 26 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí turbo blower Chuanfan CX-75SA

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Centrifugal Blowers Fans Chuanfan CX75 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Roots blower Chuanfan CX75 :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX75 Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Thổi khí Chuanfan CX-125A :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-022-Công suất 1.5 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-022S-Công suất 1.5 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-022-Công suất 1.5 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí con sò RB-400 tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-200 Công suất 0.18 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 9/10 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 0.6 m³/min(max) Độ ồn (dB): 60 Khối lượng (Kg): 7

Đặc điểm Máy thổi khí Side Channel BlowerRB-400:

– Máy thổi khí con sò RB-750S là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-077 có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-750 không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí ring blower RB-1525
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí ring blower RB-200S

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-200:

– Máy thổi khí con sò RB-200S được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-055 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí Side Channel Blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu Mô tơ điện ABB, máy thổi khí cạn Chuanfan, Motor giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, giảm tốc Yeoni…

Centrifugal Chuanfan TB100-2

Thổi khí Chuan-Fan TB150L-10

Turbo blower Chuan-Fan TB150-5
Hình ảnh Máy thổi khí ly tâm Chuan-Fan TB150-5 minh họa

Centrifugal Fans Chuan Fan Model: TB150L-10 Công suất động cơ 7.5kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 26/15.5A Áp suất khí 5/6.5 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 40/53 m³/min (max) Đường kính ống ra 150 mm Độ ồn 90/100 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 80 Kg

Download catalogues Centrifugal Blowers and Fans Chuan-Fan TB150-7.5

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Centrifugal Blowers Chuanfan CX75

Quạt ly tâm Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX-150A
Quạt thổi khí Chuanfan CX-125A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-150A Công suất động cơ 3.7kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 13/7.5A Áp suất khí 3.2/4.4 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 46/53 m³/min (max) Đường kính ống ra 150 mm Độ ồn 80/100 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 56 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Thổi khí Chuanfan CX75

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Centrifugal Fans Chuanfan CX-125A được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm Centrifugal Blowers Chuanfan CX-100A :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-100A Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-100A (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Chuanfan CX-75SA :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-1520-Công suất 15 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-400-Công suất 0.37 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-023-Công suất 2.2 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí kiểu con sò RB-077 tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-035 Công suất 3.7 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 22 / 29 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 5 m³/min(max) Độ ồn (dB): 70 Khối lượng (Kg): 39

Đặc điểm Máy thổi khí ring blower ChuanfanRB-200S:

– Máy thổi khí con sò RB-110 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-022S có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-057 không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí ring blower RB-022S
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí con sò RB-033

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-057:

– Máy thổi khí con sò RB-110 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-055 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí ring blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu động cơ điện ABB, máy thổi khí ly tâm Chuanfan, motor hộp giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, hộp giảm tốc Yeoni…

Máy thổi khí Chuanfan CX-100A

Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA

Quạt thổi khí Chuanfan CX-100A
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-65 Công suất động cơ 0.2kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 1.1/0.9A Áp suất khí 0.7/1.1 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 4.5/5.3 m³/min (max) Đường kính ống ra 65 mm Độ ồn 50/62 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 6 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Centrifugal Blowers Chuanfan CX-75SA

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, turbo blower Chuanfan CX-65 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm turbo blower Chuanfan CX-100A :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-100A Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Centrifugal Blowers Fans Chuanfan CX-75SA :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-033-Công suất 2.2 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-057-Công suất 5.5 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-057-Công suất 5.5 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí dạng con sò RB-200S tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-1525 Công suất 19 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 32 / 30 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 19 Độ ồn (dB): 90 Khối lượng (Kg): 190

Đặc điểm Máy thổi khí ring blower ChuanfanRB-035:

– Máy thổi khí con sò RB-023 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-022 có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-750 không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí con sò RB-055
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí con sò RB-750

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-077:

– Máy thổi khí con sò RB-1525 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-110 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí Side Channel Blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu động cơ điện ABB, máy thổi khí ly tâm Chuanfan, Motor giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, giảm tốc Yeoni…

Centrifugal Chuanfan TB150L-10

Quạt thổi khí Chuan Fan TB150L-10

Máy thổi Chuan-Fan TB200-15
Hình ảnh Quạt thổi khí Chuan-Fan TB100-1 minh họa

Centrifugal Fans Chuan-Fan Model: TB125-3 Công suất động cơ 2.2kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 8/5A Áp suất khí 2.4/3.6 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 33/39 m³/min (max) Đường kính ống ra 125 mm Độ ồn 80/90 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 35 Kg

Download catalogues Centrifugal Blowers Chuan Fan TB150-10

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ maythoikhi.com

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Centrifugal Blowers Chuanfan CX-65

Máy thổi Chuanfan CX-125A

Quạt thổi khí Chuanfan CX-65
Quạt thổi khí Chuanfan CX-100A (mang tính chất minh họa)

Máy thổi khí Chuanfan CX-65 Công suất động cơ 0.2kW Điện áp 3φ 220/380VAC Tần số 50/60Hz Dòng điện định mức 1.1/0.9A Áp suất khí 0.7/1.1 kPa (max) Lưu lượng gió tối đa 4.5/5.3 m³/min (max) Đường kính ống ra 65 mm Độ ồn 50/62 (dB) Trọng lượng quạt thổi khí 6 (Kg)

Sản phẩm máy thổi khí Máy thổi Chuanfan CX75

 Với thiết kế gọn gàng, hiện đại trên nền chất liệu nhôm pha gang bền, Máy thổi khí ly tâm Chuanfan CX75 được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế tạo các thiết bị máy móc….máy hoạt động ổn định, ít hư hỏng. Dễ dàng bảo trì và vệ sinh khi cần thiết.

Đặc điểm turbo blower Chuanfan CX75 :

 • Áp lực cao, Lưu lượng lớn hơn, Trọng lượng nhẹ, Vật liệu hợp kim nhôm
 • Động cơ thiết kế theo tiêu chuẩn IEC, trục định đặc biệt có thể đáp ứng dài thời gian tiếp tục hoạt động.
 • Cánh quạt được thiết kế chuyên nghiệp, áp lực cao, lưu lượng lớn, tiếng ồn thấp, và độ bền cao
 • Đặc biệt thiết kế luồng không khí điều chỉnh cung cấp dòng chảy ổn định và dễ dàng kiểm soát.
Quạt thổi khí CX-75SA Chuanfan (mang tính chất minh họa)
Quạt thổi khí Chuanfan CX-75SA (mang tính chất minh họa)

Ứng dụng Máy thổi khí Chuanfan CX-75SA :

 • Máy đốt
 • Máy đùn nhựa, ép, Film Making máy
 • Thiết bị Nhiệt độ đồng nhất
 • Máy móc gia dụng
 • Hút Bụi
 • Máy móc ngành dệt
 • Máy móc ô nhiễm
 • Máy thổi khí nóng
 • Máy sấy Máy móc
 • Lò đốt chất thải
 • Máy móc cho các thực phẩm và đồ uống Industries
 • Máy móc kỹ thuật làm lạnh
 • Máy móc chế biến gỗ
 • Grain Thang máy

 
TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/

Máy thổi khí CHUANFAN RB-110-Công suất 7.5 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-750S-Công suất 0.75 kW

Máy thổi khí CHUANFAN RB-033-Công suất 2.2 kW
Hình ảnh minh họa Máy thổi khí con sò RB-400 tham khảo

Máy thổi khí Chuanfan RB-110 Công suất 7.5 kW Điện áp 3 pha 220/380VAC Tần số 50 Hz Vacuum/Pressure: 21 / 23 kPa(Rated) Lưu lượng khí Air Flow 10 m³/min(max) Độ ồn (dB): 80 Khối lượng (Kg): 70

Đặc điểm Máy thổi khí ring blower ChuanfanRB-055:

– Máy thổi khí con sò RB-110 là loại máy thổi khí đặt trên cạn.
– Máy thổi khí con sò RB-200S có cánh quạt được thiết kế theo cánh hở, ngăn ngừa bụi bám vào cánh quạt giúp cho máy thổi khí hoạt động không bị nóng, chất lượng khí tạo ra ổn định.
– Cánh quạt và cốt trực tiếp với motor giúp máy thổi khí con sò RB-400S không rung và ổn định.
– Đặc biệt, máy thổi khí con sò được thiết kế theo kích thước nhỏ, gọn nhẹ tinh xảo, dễ dàng lắp đặt ở mọi nơi.

Máy thổi khí ring blower RB-750S
Ảnh minh họa tham khảo Máy thổi khí ring blower RB-055

Ứng dụng của máy thổi khí con sò RB-0710:

– Máy thổi khí con sò RB-035 được sử dụng trong hệ thống cấp nước sạch, các nhà máy cấp nước, các hệ thống xử lý nước thải và chất thải.
– Máy thổi khí con sò RB-023 cung cấp khí Oxy trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
– Sử dụng trong hệ thống lọc và cấp khí, khu vực hầm mỏ và đường hầm.
– Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.
– Máy thổi khí Chuanfan Blower cung cấp khí cho vi sinh vật tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.
– Trong hệ thống sấy khô, hệ thống xông hơi công nghiệp, hệ thống xông hơi khách sạn, công nghiệp in, công nghiệp chế biến và sản xuất giấy.

TỔNG ĐẠI LÝ MÁY THỔI KHÍ CHUANFAN TAIWAN TẠI VIỆT NAM – CHUAN-FAN.NET
Hotline : O9O9.OOO.786 – O99.6789.O99
http://maythoikhi.com/
Email: [email protected]
Website: http://www.dongco.com/
Gian hàng đảm bảo 100% chất lượng. Dongco là nhà cung cấp chuyên nghiệp và uy tín.
DONGCO Group Nhập khẩu motor dien ABB, máy thổi khí cạn Chuanfan, Motor giảm tốc Wansin, Peei Moger, Ucan, Chenta, Teco Transcyko, giảm tốc Yeoni…